За НАС

ГЕОСИМ ООД е създадена през 1996 година с цел търговия с горива и смазочни материали за всички икономически отрасли: индустрия, селско стопанство, транспорт, машиностроене, химическа промишленост. На практика всяка област от икономиката.

Още от тогава имаме договор за официална дистрибуция на продуктите на Приста Ойл за варненски окръг. С времето и налагане на марката Приста Ойл на българския пазар, увеличаване на продажбите се наложи разширяване на материално-техническата база на фирмата.

През 2004 година ТЕКСАКО изкупиха дял от Приста Ойл. По силата на тази сделка, Приста Ойл продава продукти на ТЕКСАКО чрез дистрибуторите си в страната. В началото на 2010 Приста Ойл стана официален и единствен представител на марката Тексако за югоизточна Европа, включително България. ГЕОСИМ ООД поема дистрибуцията във Варненска област.

Понастоящем фирмата разполага с автопарк от леко и тежкотоварни автомобили за снабдяване от завода и разнос до врата на клиента на продуктите на Приста Ойл. Квалифициран персонал обслужва коректно пазара с познаване разположението на обектите.

ГЕОСИМ ООД поддържа складови наличности позволяващи директна, навременна доставка. Екип от квалифицирани мениджъри по продажбите имат за цел не само да продадат продуктите на Приста Ойл, Мотул, Бардал и ТЕКСАКО, но да консултират клиентите съобразно техните нужди.

За безупречната работа на фирмата отговарят нейните собственици.

Официален представител на марките: MOTUL, BARDAHL, TEXACO, PRISTA OIL
To Top